Gå tilbake til:
Du er her:

Folkets Hus på Kjøttbasarens tomt

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Moderniseringsiveren på 1950-tallet var stor, og i 1959 vedtok bystyret å selge Kjøttbasaren på Vetrelidsalmenning med tanke på riving og gjenoppbygging av et nytt Folkets Hus. Den Faglige Samorganisasjonen ved Folkets Hus Fond engasjerte arkitektfirmaet Aall & Løkeland til å planlegge bygget, og de første tegningene viser en stor 12 etasjers øst-vestvendt blokk. Bygningen ville oppta hele tomten til Kjøttbasaren og halve gategrunnen i Finnegårdsgaten. For å skape luft i området ble det også foreslått å rive Bryggesporen 1. Bygge- og rivingsplanene vakte sterke protester, bl.a. fra Fortidsminneforeningen i Bergen. Byggeplanene på tomten ble stoppet og Kjøttbasaren senere fredet.

Fotografi stemplet 1965 med det planlagte Folkets Hus inntegnet. Byggehøyden er her redusert i forhold til de opprinnelige planene. Fotograf ukjent. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen. Bergen Byarkiv.
Fotografi stemplet 1965 med det planlagte Folkets Hus inntegnet. Byggehøyden er her redusert i forhold til de opprinnelige planene. Fotograf ukjent. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen. Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett