Gå tilbake til:
Du er her:

Grieghallen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Planene for bygging av en "Edvard Grieg Konsertsal" i Bergen er av gammel dato. Edvard Grieg hadde planlagt konserthall for Musikkselskapet Harmonien på Engen i 1894, men tomten tilfalt Den Nationale Scene. Andre plasseringer ble diskutert. Tomtespørsmålet ble forsøkt løst i 1934, da et utvalg ba om vederlagsfritt å få tildelt en kommunal tomt. Dette ble imøtekommet i 1941, og det ble tildelt tomt i Lars Hilles gate 3a. Etter krigen ble krigstidsvedtak betraktet som ulovlige og omgjort. Kommunen tok tomten tilbake. Protestene som fulgte, medførte at bystyret i 1947 fant det nødvendig å omgjøre omgjøringen. Det ble laget flere forslag til Grieghall. I 1965 ble det utlyst en arkitektkonkurranse som ble vunnet av den danske arkitekten Knud Munk. Arbeidet med bygget ble satt i gang 1968, og det ble offisielt innviet i 1978.

Arkitekt Fredrik Konow Lunds forslag til Grieghallen fra 1958. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen. Bergen Byarkiv.
Arkitekt Fredrik Konow Lunds forslag til Grieghallen fra 1958. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen. Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett