Gå tilbake til:
Du er her:

Høyhus i Marken

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Området mellom jernbanestasjonen og Vågsbunnen ble lenge betraktet som et problemområde på grunn av det tette middelalderske bebyggelsesmønsteret. I 1955 ble det arrangert en nordisk reguleringskonkurranse om utformingen av området. Ønsket var å rive den gamle bebyggelsen for å bygge opp en ny moderne bydel med et tydelig citypreg, samt bedre trafikkforholdene i sentrum. Resultatet av konkurransen forelå året etter, men ikke noe skjedde. Reguleringsvesenet hadde kapasitetsproblemer, bl.a. på grunn av boligbyggingen utenfor sentrum. I 1964 ble det vedtatt å sanere Marken. Protestene var mange og i 1974 ble det vedtatt å verne området.

3. premien i arkitektkonkurransen ble vunnet av Sven Allen Jensen, Hans Hartvig Skaarup og  Anders Nyvig fra København.  Tegningen viser Kaigaten med den nye bebyggelsen i Marken til høyre. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen, Bergen Byarkiv.
3. premien i arkitektkonkurransen ble vunnet av Sven Allen Jensen, Hans Hartvig Skaarup og Anders Nyvig fra København. Tegningen viser Kaigaten med den nye bebyggelsen i Marken til høyre. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen, Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett