Gå tilbake til:
Du er her:

Pakkhus på Søre Nykirkekai

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Søre Nykirkekai ble rundt 1940 disponert av Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane. Kaien var utildekket, og det var problemer med tyveri og skader på varer ved lasting og lossing. Dette var alvorlig i krigstider. Fylkesbåtane søkte derfor i 1941 Havnestyret om tillatelse til å sette opp et pakkhus.

Huset skulle være 20 meter høyt med syv etasjer, 3 innvendige og 3 utvendige heiser. Bygget skulle romme bensinstasjon, pakkhus, kjølelager, matsal og garderober, kontorer, leiligheter og arkiv.

Pakkhuset ble aldri bygget. Bygningssjefen mente huset ville skjule Nykirken, og det ville fått en skjev beliggenhet i forhold til byggelinjer i strøket. Kaien ble totalskadet under krigen, og et annet, lavere bygg ble oppført først i 1956.

Pakkhus på Søre Nykirkekai bilde
Pakkhus på Søre Nykirkekaien tegnet av arkitekt Leif Grung i juni 1939. Grung var en foregangsmann for funksjonalismen. Fra arkivet etter Bergen Havnestyre, Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett