Gå tilbake til:
Du er her:

St. Markus kirke

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

St. Markus menighet på Gyldenpris ble utskilt fra Årstad menighet i 1928. I 1931 ble det utlyst en konkurranse for bergensarkitekter om en ”langskibskirke med klokketårn” med minst 600 sitteplasser. Det kom inn 31 utkast. Det viste utkastet er tegnet av Einar Oscar Schou. Kirken ligger vendt mot sørøst, motsatt vei av den kirken som ble bygget. Samtidig som kirken er preget av 1920-tallets nyklassisisme, er fasaden også tydelig inspirert av italienske middelalderkirker. Dette utkastet nådde imidlertid ikke opp i konkurransen. Vinnerne ble arkitektene Sverre Losnedal og Nicolay Brøndmo. Kirken ble innviet i 1939, og utformingen var basert på deres reviderte utkast fra 1934.

St. Markus kirke
St. Markhus kirke
 

 

Arkitekt Schous utkast hadde mottoet "Fordraglighet". Plasseringen mot sørøst ville gitt området rundt kirken en annen karakter enn det har i dag. Fra arkivet etter Einar Oscar Schou.
 

 

Videre på internett