Gå tilbake til:
Du er her:

Ventepaviljongen på Minde

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Etter at kommunen overtok Bergens Elektriske Sporvei i 1917 kom det fram et ønske om å forlenge linjen gjennom Inndalsveien til bygrensen mot Fana. Man regnet med at driften ville bli innbringende, men dårlige tider skapte nedgang i trafikken allerede i 1926. Likevel ble planene godkjent av formannskapet i 1928. Ved linjens nye endestopp på Minde ble det satt opp en moderne ventepaviljong. Den ble oppført i mur og betong, og hadde både venterom, kiosk, telefon og toalett. Bygget ble tegnet av byarkitekt Kaspar Frederik Hassel i 1929, og var kostnadsberegnet til 7.500 kroner.

Med sine avrundete hjørner og sammenhengende vindusbånd, representerte ventepaviljongen i Inndalsveien nye tider, både i størrelse og utforming
Med sine avrundete hjørner og sammenhengende vindusbånd, representerte ventepaviljongen i Inndalsveien nye tider, både i størrelse og utforming. Arkivet etter Byarkitekten.