Borgerboken

Borgerbok for Bergen 1551-1751 er en av få arkivkilder som overlevde bybrannen i Bergen 1702. Boken var byens viktigste arkivstykke.

Da byens rådhus brente i 1702, var dette det eneste arkivstykket som ble reddet ut, sammen med en lovsamling.

Protokollen er landets eldste borgerbok. Den dekker en viktig periode i Europa hvor borgerskapet ble mer sentral og gradvis overtok rollen som nasjons- og kongestøttende element fra adelen.

Borgerboken dokumenterer kjernen i byens virksomhet og hvem som i privilegiesamfunnets tid hadde rett til å drive borgerlig næringsvirksomhet i Bergen, - handel, håndverksvirksomhet og skippervirksomhet. Her finnes opplysninger om immigrasjon, innenlands migrasjon, navneskikker, byens yrker etc.

Den viser også byens store internasjonale betydning som det ene hjørnet i den europeiske trekanthandelen mellom Baltikum (korn), Spania (salt) og Bergen (tørrfisk fra Nord-Norge).

Personer og inndeling

Mange av personene som nevnes hadde også viktige funksjoner andre steder, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge, og ved at de gradvis overtok hanseatenes plass i finansieringen av fisket i Nord-Norge og som avtakere av fiskeproduktene.

Boken har lister for hver bokstav i alfabetet med opplysning om enkeltpersoner og deres borgerskap i Bergen. De eldste delene av boken er avskrift av eldre, løse lister som omkring 1600 ble sortert alfabetisk (forbokstav) og skrevet inn. Deretter er boken ført fortløpende for de nye borgerne. De yngste delene av protokollen har skrift som er tett og mer krevende å lese.

Ny transkripsjon

Bokinnbindingen, som trolig er fra ca. 1600, er kunstferdig utført men har et par skader. Bokblokken er i god stand, med unntak av en restaureringspåført skade langt fremme. Papir og skrift er stort sett godt bevart, men noe skrift er i ferd med å svekkes. Totalt er boken godt bevart.

Det arbeides med en moderne kildeutgivelse. En eldre kildeutgivelse ble produsert på 1800-tallet, men oppfyller ikke moderne og vitenskapelige kvalitetskrav.

Senere borgerbøker for Bergen finnes frem til 1869, sammen med en del attester fremlagt ved borgerskapservervelse 1805 - 1869 og innleverte borgerbrev 1720 - sent 1800-tall.

Arkivreferanse: Bergen Byarkiv, A-0651 Bergen magistrat Hb 1 Borgerbok for Bergen 1551-1751

Byarkivets oppslagsverk <oVe> inneholder artikler om borgerskap og borgerbrev.