Et nasjonalt register

Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet.

Registeret ble etablert av Den norske komiteen for verdens dokumentarv i februar 2012. Bergen Byarkiv har seks dokumenter og arkivsamlinger i registeret. Det er nå foreløpig rundt 100 dokumenter og arkivsamlinger i registeret over unik og uerstattelig dokumentarv.

Videre på internett