Festspillene og Alvøen Papirfabrik

Vår samarbeidspartner ArkiVest har fått to av sine arkiver innlemmet i registeret for Norges dokumentarv: Festspillene i Bergen og Alvøen Papirfabrikk A/S.

Forsiden til programmet for Festspillene i Bergen i 1953. Fra arkivet etter Festspillene i Bergen.
Forsiden til programmet for Festspillene i Bergen i 1953. Fra arkivet etter Festspillene i Bergen.
 

Arkivet etter Festspillene i Bergen ble innlemmet i registeret i 2012, mens arkivet etter Alvøen Papirfabrik A/S ble innlemmet i 2014.