Fangenskap

llegalt arbeid innebar stor personlig risiko for de involverte og deres pårørende. Straffen for å bli tatt i motstandsarbeid var meget hard. En rekke motstandsfolk og deres pårørende ble under krigens forløp tatt av tyskernes hemmelige politi (SIPO og Gestapo) eller norske NS-myndigheter.

Forholdene i norske og tyske fange- og konsentrasjonsleirer og fengsler var rystende dårlige, og sjansene for å overleve fangenskapet ofte meget små. En spesiell gruppe fanger - de såkalte Nacht und Nebel-fangene (Natt og Tåke) - skulle forsvinne i tyske konsentrasjonsleire og arbeides til døde der.

I Motstandsarkivet finnes det blant annet beretninger fra overlevende fra tysk og norsk fangenskap. Materialet viser hvordan fangene holdt motet oppe.

Brevet under er ført i pennen av Trygve Olsen. Han havnet på Ulven leir i mars 1941, etter å blitt arrestert i forbindelse med et forsøk på å reise til England. Fra Ulven ble han på sensommeren 1941 transportert til Tyskland, som brevet over til søsteren Gudrun Håland viser. Trygve Olsen døde av sykdom i Hamburg 11. oktober 1942.

Brev fra Hamburg

Hamburg 13.8 -41
Hamburg 13.8 -41

Kjære Gudrun!

Ja, nå er det over 14 dager siden vi kom hit til Hamburg, efter en flott reise gjennom Danmark. Alle vi [antallet er klippet bort] hjemmefra er innsatt i dette fengslet, som ligger i selve Hamburg. Vi har det utmerket her. Full forpleining hvad klær angår så vi kunde visst ha spart oss å dra med alle de klærne. Så vidt jeg forstår, blir man efterhvert sendt herfra til de forskjellige arbeidskommandoer. Der blir nok meget arbeid, men man får jo da være sammen, arbeide sammen og bo sammen. Da blir det sannsynligvis jordarbeid etc., mens vi her kleber poser etc. Hvad brevskrivning angår, har jeg foruten dette brev ikke lov å motta eller sende brev før 1/2 år er sonet. Det blir altså 30. november. Efter den til kan sendes og mottages brev hver 6. uke. Du kan altså sende et julebrev, og et nyttårsbrev til midten av jan -42. Du må bare passe på at du alene skriver, for ellers får jeg kanskje brevet til en jeg knapt kjenner, mens ditt brev blir holdt tilbake. Det er ikke fritt for at jeg gjerne skulde vært hjemme nu, i det herlige Norge. Du må si til Bjarne at vi må ha et par fine turer på fjellet, når krigen er over, og vi forhåpentlig kommer hjem igjen. Jeg [tror?] bestemt, at krigen er slutt om ikke nu dette året, så iallfall ikke langt inn på nyttåret. Og da skal jeg komme hjem med et par flasker Rhinskvin og en sekk grønne erter. Der er vel ennu lite erter hjemme. Du, hvis det hender noget særs viktig, kan du skrive mellem disse tidene, som du ser av den trykte teksten, men er det dårlige nyheter kan vel helst være. Og pakker er og forbudt. Du må ha det så bra da, til jeg kommer igjen, og likeså Sigurd og Atle. Hils og Bjarne og Finn, Wirdals [?], Hålands, Gundersens og alle andre hjemme.

Trygve.

Last ned