Motstandsarbeid

Motstandsarbeidet under okkupasjonen fikk mange former. Tusenvis av nordmenn var på ulike måter engasjert i forskjellige typer illegalt arbeid. Enkelte agenter drev radiostasjoner som opprettholdt kontakten mellom motstandsgruppene og de norske myndighetene i England. Andre var involvert i etterretningsarbeid, våpeninstruksjon og forberedelser til frigjøringen.

I Motstandsarkivet finnes det blant annet beretninger om motstandsarbeidet av folk som drev og organiserte dette arbeidet, brev skrevet med hemmelig skrift, lister over radiostasjoner den engelske militære etterretningen drev i Norge og annet.

Brev med skjult skrift
 

Det uskyldige brevet til Håkon av 18.9 1944 hadde blant annet en påminning til Håkon om at "(t)ante Agga fyller, som du vel husker, år den 27. Så lurte jeg på om du kunne fikse noen blomster til henne fra Hans og meg. Vi får ikke sendt blomster med jernbanen nå, så det er litt vrient å få ordnet det herfra. På forhånd takk!"
Det uskyldige brevet til Håkon av 18.9 1944 hadde blant annet en påminning til Håkon om at "(t)ante Agga fyller, som du vel husker, år den 27. Så lurte jeg på om du kunne fikse noen blomster til henne fra Hans og meg. Vi får ikke sendt blomster med jernbanen nå, så det er litt vrient å få ordnet det herfra. På forhånd takk!"

På baksiden var brevets virkelige budskap som kom til syne ved hjelp av en kjemisk prosess (utdrag):

"18/9 -44. Mottatt brev av 16/9.
Vi viser til skriv fra Den Frie Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon til distriktusutvalgene om den nye korrespondanseordning (...) Post til det faglige utvalg vil fra no bli sendt "Til kontakt p.A." Likedan skal post som skal fra disse, til og deres ledelse her inne, merkes med det samme. - Når dere sender post til kontakt p.A. som kommer over vårt nett, skaldere undertegne alt sammen "Rasmus" før det gis til tillitsmannen. - På de møter som er holdt her inne i den senere tid, var det et utbredt ønske fra alle parter om å få i stand et godt samarbeid, og vi håper at våre tillitsmenn vil gjøre sitt ytterste for at dette samarbeid kan bli best mulig (...)."

Vedlegg