Gå tilbake til:
Du er her:

Navneliste med arkivreferanser

Nederst i artikkelen kan du laste ned liste med navn på personene i Motstandsarkivet som har egne mapper, er intervjuobjekter eller forfattere av tekster.

Bestilles til lesesal
Personkartoteket i MA 003 Bergen kommune. Okkupasjonshistoriekomiteén II. Komitearkiv (A-2848.003/Z/0001), inneholder lister over personer som er omtalt i MA001 (A-2848.001).

Oversikt over navn som forekommer i intervjuene i MA 001, se A-2848.001/Y/0009/09.

For en fullstendig oversikt over omtalte personer i A-2848.002 (MA 002) se personkartoteket A-2848.002/Y/0054/03, 04.

Dersom du ønsker innsyn i disse oversiktene, må det bestilles på epost.

Vedlegg