Navneliste med arkivreferanser

Nederst i artikkelen kan du laste ned liste med navn på personene i Motstandsarkivet som har egne mapper, er intervjuobjekter eller forfattere av tekster.

Bestilles til lesesal:

  • Personkartoteket i MA 003 Bergen kommune. Okkupasjonshistoriekomiteen II. Komitéarkiv (A-2848.003/Z/0001). Inneholder lister over personer som er omtalt i MA001 (A-2848.001).
  • Oversikt over navn som forekommer i intervjuene i MA 001, se A-2848.001/Y/0009/09.
  • For en fullstendig oversikt over omtalte personer i A-2848.002 (MA 002), se personkartoteket A-2848.002/Y/0054/03, 04.

Dersom du ønsker innsyn i disse oversiktene, må det bestilles på epost.

Vedlegg