Overfallet i 1940

Det tyske overfallet 9.april 1940 kom som en overraskelse for mange. I Motstandsarkivet finnes det blant annet utdrag fra politimesteren i Bergen sin dagbok fra de dramatiske aprildagene, og del beretninger om kampene mot tyskerne i april - mai 1940.

Kapitulasjonstelegram:

A-2848.032/Y/0001/01.
A-2848.032/Y/0001/01.
Bilde:  

Transkripsjon:

Til Øverstkommanderende på Vestlandet General Steffens.
Førde i Sunnfjord.
Etter to ukers ustanselige kamper er troppene utslitt. Vi flykter i dag tilbake i uorden. Jeg har forgjeves søkt å få Generalen i tale. Vår motstand har opphørt av sig selv, og 4de brigade har i dag kl. 16 heist det hvite flagg. Jeg venter nå ved Vestre Slidre kjerke.

Østbye.

Last ned