Barn understøttet av fattigvesenet, utdrag fra protokollen 1901-1907. Bergen kommune. Sosialvesen/Fattigvesen, A-2588 Hab 15
Barn understøttet av fattigvesenet, utdrag fra protokollen 1901-1907. Bergen kommune. Sosialvesen/Fattigvesen, A-2588 Hab 15
Bilde: Bergen byarkiv

Barn understøttet av fattigvesenet i Bergen 1901-1915

To protokoller som gjelder barn som vokste opp hos pleieforeldre eller i barnehjem i perioden 1901-1915 er nå tilgjengelig på Digitalarkivet.

Den første protokollen gjelder perioden (ca.) 1901-1907 og den andre (ca.) 1907-1915. I de to protokollene finner man navn på barnene, navn på deres biologiske foreldre, samt pleieforeldrenes navn og bosted. 

Protokollene forteller videre hva som var årsaken til understøttelsen, når den begynte og hva pleieforeldrene eller barnehjemmet fikk i månedlige bidrag (pluss eventuelle ekstraytelser). Under kolonnen «Anmerkninger» til høyre på siden kan det finnes viktig tilleggsinformasjon og henvisninger til andre protokoller i fattigvesenets arkiv som kan inneholde ytterligere opplysninger om saken.

Protokollene gir oss et innblikk i hvordan det offentlige den gang grep inn i situasjoner der barn ikke fikk den nødvendige omsorg av sine foreldre. I noen tilfeller var årsaken at foreldrene var syke eller døde, men i mange tilfeller var det forskjellige former for omsorgssvikt som gjorde at Fattigvesenet måtte gripe inn og omplassere barnene. Eksempler på omsorgssvikt var bl. a. (slik de er formulert i protokollene): moderen forladt barna, faderen forladt familien, moderens usædelighet, faderens drikfeldighet, moderens uduelighet, foreldrenes daarlige liv

Lenker til Digitalarkivet