Møtebøker fra Laksevåg formannskaps arkiv 1873-1920

Byarkivet har nå publisert møteprotokoller for Laksevåg kommunestyre og formannskap fram til 1920. Det mange kanskje ikke vet er at Laksevåg lenge hørte til Askøy kommune.

I 1972 var Laksevåg en del av den store kommunesammenslåingen og ble innlemmet i Bergen sammen med Arna, Åsane og Fana. Gyldenpris i indre Laksevåg var blitt en del av Bergen allerede i 1921. Det var ikke veldig lenge Laksevåg eksisterte som egen kommune. Frem til 1918 hørte området nemlig inn under Askøy.  

Arkivet

Det finnes et stort arkivmateriale etter Laksevåg formannskap (A-1543). Materialet består blant annet av møtebøker, kopibøker, journaler og et omfattende saksarkiv.  Arkivet dekker hele perioden fra formannskapslovene trådte i kraft i 1837 og fram til 1972. Det vil med andre ord si at den eldste delen av Askøy kommunes formannskapsarkiv oppbevares ved Bergen byarkiv. Øvrig arkivmateriale fra Askøy oppbevares av Interkommunalt Arkiv i Hordaland.

Digitalarkivet

Det er åtte møtebøker, eller forhandlingsprotokoller, som nå er tilgjengelig på Digitalarkivet. I tillegg et register til møtebøkene for 1917 - 1920. Det var vanlig at formannskapets og kommunestyrets/herredsstyret forhandlinger ble ført i samme protokoll, derfor inneholder bøkene referater både fra herredsstyret og formannskapet. Den eldste protokollen, som dekker perioden fra 1837 til 1873, er dessverre tapt. Dermed dekker bøkene som er skannet perioden fra 1873 til 1920.

Møtene

Møtene ble holdt i litt ulike lokaler i årene som dekkes av protokollene. Fra midten av 1890-tallet fikk representantene et relativt fast tilholdssted, i det nye skolehuset på Laksevåg. Før det ser det ut til at de møttes mye i privatboliger, blant annet var Jacob Myhres hus på Lille Damsgård et yndet sted for herredstyremøtene. Enkelte ganger forflyttet representantene seg til Askøy, der de blant annet møttes i skolehusene på Kleppe og Erdal.

Det kan for øvrig nevnes som liten en kuriositet at når Laksevåg ble egen kommune i 1918 nevnes ikke dette med et ord i møtereferatene. Der gikk man ufortrødent videre som om ingenting spesielt hadde skjedd.

Digitalarkivet

Forhandlingsprotokoll for Askøens Herredsstyre
Forhandlingsprotokoll for Askøens Herredsstyre
Bilde: Bergen byarkiv