Gå tilbake til:
Du er her:

Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921

Bergen byarkiv har skannet en historisk perle av en protokoll hentet fra arkivet etter Fana sosialvesen.

Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921. bilde
Sognekommisjonens protokoll for fattigvesenet i Fana. Foto: Tor-M. Lien
 

Dette tror vi kan være en svært verdifull kilde både for slektsforskere og andre som er interessert i Fanas historie. Protokollen er nå tilgjengelig på digitalarkivet.

Protokollen ble tatt i bruk etter at den første fattigloven for Vestlandet kom i 1755: «Betleres Affskaffelse og de Fattiges Underholdning i Bergen Bye og Stift». Protokollen inneholder informasjon om fattigvesenet i Fana prestegjeld (Fana og Birkeland sogn) for perioden 1756-1845. Videre inneholder protokollen informasjon om flere legater som årlig utbetalte renteoverskuddet til fattige i de to sognene frem til 1921.

Veiledning til protokollen

Frem til 1844 var protokollen delt inn i tre bolker: sognekommisjonens møteprotokoll for fattigvesenet med regnskaper, utdeling fra Krohns legat til fattige i Fana (fra 1806) og utdeling fra Christies legat til fattige i Birkeland (fra 1822). På innsiden av bakerste perm er et register over den eldste inndelingen.
Sognekommisjonens møteprotokoll inneholder de årlige regnskapene, deriblant oversikt over alle fattige som fikk støtte.

Mellom 1844 og 1854 finnes ingen innførsler. Fra 1854 har man begynt å bruke protokollen på nytt, med innførsler om utdeling av midler fra andre legater (først Daaes legat, senere også andre). Fra 1890-tallet inkluderes også utdeling av midler fra offer- og bøssepenger fra kirkene, samt andre gaver til de fattige. Disse innførslene strekker seg fra 1854 t.o.m. utbetalingene for 1921, og er innført innimellom de eldste innførslene.

Vær oppmerksom på at en del av overskriftene går over en dobbeltside, mens den digitaliserte protokollen er skannet pr. side, da opplysningene for øvrig er ført pr. side.

Innhold

Protokollen har følgende innhold (foliosidene refererer til de faktiske sidene i protokollen, sidetall til de skannede sidene på Digitalarkivet):

Fol. 1a-192b (s. 3-388)

Sognekommisjonens regnskaps- og møtebok for fattigvesenet, 1756-1844 - Bortsett fra en innførsel ang. legd fra 1845 slutter innførslene med godkjenningen av fattigregnskapet for 1844. - I tillegg til regnskapene finnes også en del kopier av brev, samt møtereferater.

Fol. 193b (s. 390)

Om Daaes legat (fra 22. mai 1853)

Fol. 200a – 243a (s. 393-475)

Utdeling av legat- og bøssepenger fra 1854-1910:

  • Utdeling av midler fra prost Daaes legat f.o.m. desember 1854.
  • Fra 1870 blir midler fra sønnens gavebrev (Petter Kobro Daae) lagt til, siden deles det ut midler fra disse to legatene samtidig. Enkelte ganger kalles legatene «de Daaeske legater».
  • Fra 1888 kommer også inn et gavebrev fra Synneva Johnsdatter Jellestad, som senere utdeles sammen med de andre legatene, fra 1891 også et «Lønningens legat».
  • Fra 9. april 1893 (fol. 217b) deles også ut offer- og bøssepenger fra kirkene, samt andre gaver, i tillegg til midler fra legatene. Etter dette kalles det ofte legat- og bøssepenger.

Fol. 243b-251b (s. 476-492)

Utdeling fra «Etatsraad Wollert Krohns og Frues Legat til Fanøe Sogns fattige», fra 1806 til november 1844.

  • Starter med noen sider om legatet

Fol. 252a-270b (s. 493-530)

Utdeling av legat- og bøssepenger fra desember 1911 til januar 1920

Fol. 271b-275a (s. 532-539)

Utdeling fra «Kancelliraad W. H. Christies og Frues Legat til Birkelands Sogns fattige», fra 1822 til november 1844

  • I henhold til testamente fra februar 1822

Fol. 275b – 281b (s. 540-552)

Utdeling av legat- og bøssepenger, fra desember 1920 til januar 1922

Videre på internett