Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Strategi

Dokken 2050 skal styre videre utvikling av Dokken

Bystyret har vedtatt "Dokken 2050 – overordnet strategi" og legger den til grunn for det videre transformasjonsarbeidet på Dokken. Det skal etableres et eget AS for utvikling av eiendommer.

Se høringsinnspillene til overordnet strategi for Dokken

Frist for innspill til høring av Dokken 2050 – Overordnet strategi, var 5.februar. Mottatte høringsinnspill finner du her.

Overordnet strategi skal gi retning og rammer

Vi skal utarbeide en overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken.