Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Strategi

Dokken 2050 skal styre videre utvikling av Dokken

Bystyret har vedtatt "Dokken 2050 – overordnet strategi" og legger den til grunn for det videre transformasjonsarbeidet på Dokken. Det skal etableres et eget AS for utvikling av eiendommer.

Vil legge Dokken 2050 - Overordnet strategi til grunn for videre utvikling av Dokken

Med Dokken 2050 - Overordnet strategi, legger byrådet opp til at Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand.

Se høringsinnspillene til overordnet strategi for Dokken

Frist for innspill til høring av Dokken 2050 – Overordnet strategi, var 5.februar. Mottatte høringsinnspill finner du her.

Hvordan ser Dokken ut i 2050? Kom med dine innspill!

Dokken 2050 – Overordnet strategi legges på høring. Vår visjon er Dokken for Bergen og alle i verden. Mange har vært med på å utvikle strategien. Nå håper vi på enda flere innspill og stemmer!

Overordnet strategi skal gi retning og rammer

Vi skal utarbeide en overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken.