Gå tilbake til:
Du er her:

Strategi

Se høringsinnspillene til overordnet strategi for Dokken

Frist for innspill til høring av Dokken 2050 – Overordnet strategi, er 5.februar. Mottatte høringsinnspill finner du her.

Hvordan ser Dokken ut i 2050? Kom med dine innspill!

Dokken 2050 – Overordnet strategi legges på høring. Vår visjon er Dokken for Bergen og alle i verden. Mange har vært med på å utvikle strategien. Nå håper vi på enda flere innspill og stemmer!

Overordnet strategi skal gi retning og rammer

Vi skal utarbeide en overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken.