Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag

Kart som viser områdene for kulturminnegrunnlagene

Kulturminnegrunnlagene dekker store områder av Bergen, og overlapper delvis. Bruk kartløsningen til å finne dokumentene. Skroll deg ned og aktivér kartlaget "Kulturminnegrunnlag" - pek i kartet.

Landås bydel - Verneverdige bygg og bygningsmiljøer

I arbeidet med kommunedelplan for Landås registrerte Foreningen til Fortidsminnemerkers Bevaring i denne rapporten fra 1993 verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i planområdet for Bergen kommune.

Kulturminnegrunnlag: Deler av Trengereid, Risnes m.m.

Dette kulturminnegrunnlaget fra 2019 er utarbeidet av Byantikvaren som en konsekvens av arbeidet med statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen fra Arna-Stanghelle.

Tilleggsrapporter til kulturminnegrunnlag: Bybanen fra sentrum til Åsane

I forbindelse med trasévalget utarbeidet Byantikvaren i 2012 et kulturminnegrunnlag. De vedlagte delrapportene fra 2018 er et tillegg til dette og inngår i av grunnlaget for reguleringsplanen.

Kulturminnegrunnlag: Storetveitvegen, Brennhaugen-Wergeland

Kulturminnegrunnlaget for Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland er utarbeidet som del avreguleringsplan for sykkelvei fra Brennhaugen til Wergeland.

Kulturminnegrunnlag: Indre Arna områdereguleringsplan

Indre Arna har siden midten av 1900-tallet blitt transformert fra en spredt bebygget jordbruksbygd til en tett bebygget forstad til Bergen. Mange fysiske historiske vitnesbyrd forsvant i prosessen.

Kulturminnegrunnlag: Sykkelfelt Carl Konows gate

Planområdet strekker seg fra Gyldenpris til Damsgård hovedgård med Carl Konows gate sentralt i området. Hele planområdet var opprinnelig en del av Håstein gård, som senere ble til gården Damsgård.

Kulturminnegrunnlag: Ny-Paradis og deler av Paradis

Rapporten er en gjennomgang av kulturminneverdiene innenfor planområdet til reguleringsplan for Ny-Paradis og deler av Paradis, arealplan-ID 15640000

Kulturminnegrunnlag: Strategisk planprogram for Laksevåg

Foreliggende kulturminnegrunnlag kartlegger viktige kulturminneverdier på Laksevåg. Arbeidet er utarbeidet av Byantikvaren på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten.

Kulturminnegrunnlag: Sotrasambandet, riksveg 555 Storavatnet - Liavatnet

Dette kulturminnegrunnlaget omfatter det østre planområdet for traséen der Statens vegvesen vil anlegge et nytt Sotrasamband, og er utarbeidet som en del av arbeidet med kommunedelplan for sambandet.