RSS

Istandsetting og vedlikehold

Skal du «ta et tak»?

Renovering av tak er noe Byantikvaren ofte får spørsmål om. Materialbruk, pris og søknadsplikt er som regel fokus i slike forespørsler.

Vinduer og dører

Det legges stor vekt på at de historiske bygningene har stilriktige vinduer og dører. Skal et vindu og dør byttes ut bare fordi de er gamle eller tvert imot tas vare på nettopp fordi de er gamle?

Takvindu

I dag har mange bygninger takvinduer. Noen av våre historiske bygninger har også hatt takvinduer opprinnelig. Det er viktig å benytte historiske forbilder når man vurderer nye åpninger i takflaten.

Tilbygg og påbygg

Et tilbygg utvider husets fotavtrykk, mens med et påbygg utvider husets takform. Tilbygg og påbygg må tilpasses eksisterende bebyggelse gjennom plassering, form, skala, uttrykk og materialbruk.

Etterisolering av eldre hus

Etterisolering er utfordrende på eldre hus, fordi dimensjoner, proporsjoner og utseende gjerne forandres. Isolasjonstiltak som endrer husets proporsjoner/utseende er søknadspliktige.

Trekledning, listverk og dekor

Kledning, listverk og dekor må være i tråd med husets byggestil. Særlig forseggjorte detaljer som utgjør en vesentlig del av husets uttrykk må ikke skiftes med mindre man kopier disse.

Piper og pipeløp

Byantikvarens prinsipielle holdning er at vi ikke anbefaler å fjerne piper og pipeløp på verneverdig bebyggelse. Pipene våre skal bevares.

Hager og uteområder

Selv en verdifull bygning mister mye av sin verdi hvis omgivelsene endres til det ugjenkjennelige. Rommene mellom husene, hagene, forhagene, gårdsrommene og innhegningene rundt eiendommene er viktige.

Materialbruk og farger

Fargebruk i omgivelsene våre er viktig. Farger og dekor er med på å understreke arkitekturen og gjøre bygningsmiljøet vårt vakkert og variert.

Finne opplysninger om eldre hus på egenhånd

Det er spennende å spore opp sitt eget hus sin historie. Det kan være vanskelig å finne god dokumentasjon av enkeltbygninger, men her finner du noen tips om hvordan du kan lete i ulike kilder.