Gå tilbake til:
Du er her:

Middelalderruiner

Om middelalderruiner i Bergen

I middelalderen utviklet Bergen seg til den største og viktigste byen i Norge. Byen bestod nesten utelukkende av trebygninger, men særlig kongene og kirken bygget prestisjebygg i stein og kalkmørtel.

Ruinen under Schøtstuene

På oppdrag fra Riksantikvaren utførte Byantikvaren, Bergen kommune, i 2012 en tilstandsvurdering av middelalderruinen under Schøtstuene.

Erkebispegården - Årsrapport 2013

Årsrapporten beskriver tiltak som er utført i høsten 2012 og 2013 på det middelalderske murverket etter Erkebispegården i Bergen (Id. 95053 ), som er bevart under Nykirken på Nordnes.

Den andre steinhallen. Bergenhus festning. Tilstandsvurdering 2013.

Den andre steinhallen (id.87123-5) er den andre av fire ruiner på Bergenhus festning som Byantikvaren har tilstandsvurdert. Den første var ruinen kjent som Kongens solar.

Lyse klosterruin 2012

I følgende rapport gis en oversikt over bygningshistorikk, konserveringshistorikk og dagens tilstand til Lyse klosterruin (Id. 64591) i Os kommune.

Ruinen under Schøtstuene 2012.

Middelalderruinen (id.95058-1 ) under Schøtstuene er fredet etter kulturminneloven og Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet.

Tilstandsrapport Kongens Solar 2011

Tilstandsvurderingen av ruinen etter Kongens Solar (id 87123-4) på Bergenhus festning har fått tittelen: "Tilstandsvurdering av ruinen kjent som Kongens Solar".

Rådhus-/vinkjellerruinen i Bergen. Sluttrapport 2010.

Rapporten omhandler sikrings- og konserveringstiltak som er utført på murverket, og tilretteleggingstiltak i ruinrommeti Rådhus-/vinkjellerruinen (id 95056 1 ) i Bergen.

Katarinahospitalets ruin 2010.

På oppdrag fra Riksantikvaren (Saksnr.: 200012642-204) har Bergen kommune ved Byantikvaren avdekket og sikret en mur og to brønner/kummer i middelalderruinen Katarinahospitalet (id. 915661) i Bergen.

Erkebispegården 2010.

I følgende rapport gis en oversikt over ruinen etter Erkebispegården i Bergen (id. 950531) sin bygningshistorikk, konserveringshistorikk og murverkets registrerte tilstand i dag.