RSS

Middelalderruiner

Om middelalderruiner i Bergen

I middelalderen utviklet Bergen seg til den største og viktigste byen i Norge. Byen bestod nesten utelukkende av trebygninger, men særlig kongene og kirken bygget prestisjebygg i stein og kalkmørtel.

Middelalderens kongsgård og kirkelige anlegg på Holmen i Bergen

Digitale rekonstruksjoner som viser hvordan bygninger på Holmen (Bergenhus) i Bergen kan ha tatt seg ut i middelalderen. Filmen er utarbeidet i forbindelse med formidlingsprosjektet Bergen Anno 1320.

Se filmer om steinbygningene i middelalder-Bergen

Filmen "Stein på stein" handler om middelalderens steinbygninger i Bergen. Noen av byggene står i dag, mens andre ligger i ruiner eller er forsvunnet.

Ruinen under Schøtstuene

På oppdrag fra Riksantikvaren utførte Byantikvaren, Bergen kommune, i 2012 en tilstandsvurdering av middelalderruinen under Schøtstuene.

Erkebispegården - Årsrapport 2013

Årsrapporten beskriver tiltak som er utført i høsten 2012 og 2013 på det middelalderske murverket etter Erkebispegården i Bergen (Id. 95053 ), som er bevart under Nykirken på Nordnes.

Den andre steinhallen. Bergenhus festning. Tilstandsvurdering 2013.

Den andre steinhallen (id.87123-5) er den andre av fire ruiner på Bergenhus festning som Byantikvaren har tilstandsvurdert. Den første var ruinen kjent som Kongens solar.

Lyse klosterruin 2012

I følgende rapport gis en oversikt over bygningshistorikk, konserveringshistorikk og dagens tilstand til Lyse klosterruin (Id. 64591) i Os kommune.

Ruinen under Schøtstuene, 2012

Middelalderruinen (id.95058-1 ) under Schøtstuene er fredet etter kulturminneloven og Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet.

Tilstandsrapport Kongens Solar, 2011

Tilstandsvurderingen av ruinen etter Kongens Solar (id 87123-4) på Bergenhus festning har fått tittelen: "Tilstandsvurdering av ruinen kjent som Kongens Solar".

Rådhus-/ vinkjellerruinen i Bergen, sluttrapport 2010

Rapporten omhandler sikrings- og konserveringstiltak som er utført på murverket, og tilretteleggingstiltak i ruinrommeti Rådhus-/vinkjellerruinen (id 95056 1 ) i Bergen.