RSS

Kulturmiljøplanen

Kulturmiljøplan for Bergen

Se Kulturmiljøplan for Bergen, med kartfortelling og kartinnsyn.

Kulturmiljøplan for Bergen del 2 og 3 er vedtatt i Bystyret

Kulturmiljøplanen for Bergen del 2 og 3 var til politisk behandling i høst og ble vedtatt i Bystyret 15.12.2021 etter at den var på høring våren 2021. Del 2 er en kunnskapsdel del 3 en handlingsdel.