RSS

Skriftserie og publikasjoner

Kulturminnefaglig innspill: Bybane i tunnel i Fjellsiden

I forbindelse med alternativet for tunnelløsning for Bybanen fra Heggebakken til Sandviken har Byantikvaren sett nærmere på berørte eiendommer ved Heggebakken/Peter Motzfeldts gate og Øvregaten.

Kulturminnegrunnlag

Kulturminnegrunnlag er en del av byantikvarens arbeid med å kartfeste og sikre informasjon og kunnskap om det historiske by- og kulturlandskapet i Bergen kommune.

Antikvarisk dokumentasjon

Antikvarisk dokumentasjon publisert her er utarbeidet av Byantikvaren knytter seg normalt til en enkelt bygning eller et bygningskompleks, og omfatter kommunale bygninger med kulturminneverdi.

Om middelalderruiner i Bergen

I middelalderen utviklet Bergen seg til den største og viktigste byen i Norge. Byen bestod nesten utelukkende av trebygninger, men særlig kongene og kirken bygget prestisjebygg i stein og kalkmørtel.

Veiledere

Byantikvaren har utarbeidet veiledere for tilstandsvurdering av verneverdige bygninger, dokumentasjon før riving av bygninger og for utarbeidelse av kulturminnedokumentasjon.