RSS

Veiledere

Kulturminnegrunnlag

Kulturminnegrunnlag er en del av Byantikvarens arbeid med å kartfeste og sikre informasjon og kunnskap om det historiske by- og kulturlandskapet i Bergen kommune.

Veileder for dokumentasjon av bygninger

Byantikvaren har utarbeidet veileder som skal benyttes av dem som skal utarbeide bygningsdokumentasjon.

Veileder tilstandsvurdering av verneverdige bygninger

Byantikvaren har utarbeidet en veileder for tilstandsvurdering av verneverdige bygninger.

Veileder kulturminnedokumentasjon

Byantikvaren har utviklet en veileder for de som skal dokumentere historien til planområder slik den var før tiltaket blir iverksatt.