Gå tilbake til:
Du er her:
Partnerne i prosjektet samlet i Bergen i juni.
Partnerne i prosjektet samlet i Bergen i juni. Foto: Høgskulen på Vestlandet

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.

Prosjektet, DISH - Digital Innovation & Skills Helix in Health, ledes fra Danmark, og er et samarbeid mellom Spania, Tyskland, Polen og England, i tillegg til Norge.

Prosjektet berører tre viktige samfunnssektorer: Utdannings- og forskingssektoren, helsesektoren og næringslivet.

I Norge er deltakerne Senter for omsorgsforsking Vest, Høgskulen på Vestlandet, Vaksdal kommune og Norwegian Smart Care Cluster.

Gjennom prosjektet skal man kartlegge kompetansebehovet knyttet til innføring/implementering av velferdsteknologi, endringsledelse, digitale ferdigheter, og innovasjonsberedskap hos ansatte. Videre skal det utvikles verktøy og materiale som kan fylle kunnskapsgapet en finner i første fase av prosjektet.

Verktøyet skal testes ut på minimum 100 ansatte i hvert av landene, i kommuner eller sykehus. Målet er å komme med anbefalinger og beste praksis knyttet til opplæring av ansatte i helse og omsorg.

Les mer om DISH her