Gå tilbake til:
Du er her:
Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Huse, overrakte blomster og kunst til Birgitte Graverholt
GRATULERER. Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Huse, overrakte blomster og kunst til Birgitte Graverholt.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Fikk pris for arbeidslivsrettet og praksisnær forskning i sykehjem

Vinneren av Kunnskapskommunens Forsknings- og innovasjonspris 2022 er Birgitte Graverholt, for IMPAKT-prosjektet hun har ledet.

I flotte omgivelser under Kunnskapskommunekonferansen 2022, kunne byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Huse, avsløre vinneren. 

Kvinne går med stort smil mens folk rundt applauderer.
STOR STAS. Prisvinneren smilte fra øre til øre da hun skulle opp på scenen for å motta prisen.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Det var en tydelig stolt og beveget vinner som tok turen opp på scenen i Universitetsaulaen hvor hun mottok blomster og kunst.

– Tusen, tusen takk. Jeg er utrolig stolt. Dette er stor stas. Jeg kunne ikke ha tenkt meg en bedre annerkjennelse. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har hatt en finger med i prosjektet. Tusen takk til alle dere, sa Graverholt.

Førsteamanuensis Birgitte Graverholt jobber på Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). IMPAKT-prosjektet er et flerårig samarbeidsprosjekt med Etat for sykehjem i Bergen kommune. Partnerne har jobbet sammen om å løse utfordringen om hvilken kompetanse og hvilke strukturer som er nødvendige for å lykkes med kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid i sykehjem.

Kvinne på talerstol
– TUSEN, TUSEN TAKK. Birgitte Graverholt takket mange og fortalte deretter konferansedeltakerne om IMPAKT-prosjektet.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Om IMPAKT

IMPAKT står for “IMPlementation and Action for Knowledge Translation”. Målet med IMPAKT er å legge til rette for innføring av ny kunnskap blant dagens og morgendagens helsepersonell. Prosjektet adresserer "kunnskap-praksis gapet" gjennom perspektivene til to ulike sektorer, nemlig helsetjenesten og høyere utdanning.

Juryens begrunnelse

Gjennom IMPAKT prosjektet har prisvinneren bidratt til å bygge ned siloer, og skape et godt samarbeidsklima mellom forskere fra Høgskulen på Vestlandet og flere fagfelt innen sykehjemspraksis over tid.  Slik oppnådde partene en felles forståelse av hvilke utfordringer som skulle løses og hva som krevdes av innsats for å løse disse. Det gjør IMPAKT-prosjektet er til et eksempel på arbeidslivsrettet og praksisnær forskning. 

Komiteen berømmer prisvinneren for å ta for seg gapet mellom kunnskap og praksis, og for å ha designet og gjennomført en svært god implementeringsstudie. Studien viste hva som skal til for å få til god og effektiv implementering av et scoringssystem som kartlegger forverring i tilstand hos beboere på sykehjem. Denne kunnskapen vil være svært nyttig i arbeidet med å implementere andre kunnskapsbaserte tiltak i kommunale sykehjem.

Som prosjektleder har prisvinneren vært opptatt av bærekraft i prosjektet, og jobbet for at alle aktiviteter skal være mulig å videreføre i en «vanlig hverdag», uten forskningsmidler fra Forskningsrådet. Prisvinneren har bidratt til et reelt eksempel på hva man kan få til dersom båndene er tette mellom akademia og praksisfelt når vi skal løse samfunnets kompetanseutfordringer. 

Mer om IMPAKT

Du kan lese mer om IMPAKT-prosjektet på HVL sine nettsider. https://www.hvl.no/prosjekt/550905/