Forsknings- og innovasjonsprisen bilde
Prisen i 2019 gikk til Griegakademiets senter for musikkterapiforskning og kunnskapsklyngen Polyfon. Brynjulf Stige tok imot prisen.
Bilde: Endre Hovland

Forsknings- og innovasjonsprisen

Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris deles ut til en person, eller et miljø, som har gitt et fremragende bidrag til forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Hvert år åpnes det for nominasjoner til prisen. Disse blir vurdert av en komité med representanter fra samarbeidspartene i Kunnskapskommunen.

Kriteriene for prisen er at kandidaten har bidratt til utvikling av 1) et forskningsområde, og/eller 2) en ny eller forbedret tjeneste for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest inviterer ansatte hos alle samarbeidets parter til å nominere verdige kandidater. Neste konferanse finner sted 5. september 2024.


For ytterligere spørsmål om prisen, ta gjerne kontakt på kunnskapskommunen@bergen.kommune.no

 

Flere artikler