Gå tilbake til:
Du er her:
Prosjekter bilde
Bilde: MARIUS SOLBERG ANFINSEN

Prosjekter

Kunnskapskommunen er aktiv samarbeidspartner i disse forskningsprosjektene pr 2018.

2018

«SELFIE: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performancE»

 • Universitetet i Bergen/ Uni Research
 • Jan Erik Askildsen/ Sabine Ruths
 • Horisont 2020, 6,5 mill.kr, 2018 - 2021

«Smart omsorg: helsehjelp på nye måter.»

 • Telenor Norge
 • Mette Røhne/ Dag Ausen
 • Norges forskningsråd, 9 mill.kr, 2018 - 2020

«Trygg hjemme: Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre.»

 • Bergen kommune
 • Frode Fadnes Jacobsen
 • Regionalt forskingsfond, 500 000 kr, 2018 - 2018

«Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier»

 • Universitetet i Tromsø
 • Monica Martinussen/ Reidar Jakobsen
 • RKBU Nord, 3 stipendiater, 2018 - 2020

 

2017

«Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families.»

 • Universitetet i Bergen
 • Bettina Husebø
 • Norges forskningsråd, 16,5 mill.kr, 2018 - 2022

«ENLIGHT: Exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia.»

 • Universitetet i Bergen
 • Elisabeth Flo
 • Norges forskningsråd, 8 mill.kr, 2018 - 2020

«FolkeKommune: Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen.»

 • Bergen kommune
 • Annette K. Servan
 • Norges forskningsråd (Forprosjekt), 300 000 kr, 2017 - 2018

«Sykehjemsbeboere i et forløpsperspektiv: Vestnorsk helsetjenesteforskning som grunnlag for innovasjon og omstilling i offentlig sektor.»

 • Bergen kommune
 • Birgitte Graverholt/ Kjell Krüger
 • Regionalt forskingsfond (Forprosjekt), 500 000 kr, 2018 - 2018

 

2016

«Primary Care Research Network in Norway»

 • Universitetet i Bergen
 • Guri Rørtveit
 • Norges forskningsråd, 65 mill.kr, 2017 - 2027

«ALMUTH: Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients.»

 • Universitetet i Bergen
 • Stefan Koelsch
 • Norges forskningsråd, 14 mill.kr, 2017 - 2021

«Smart omsorg: Innovasjon med forskermedvirkning»

 • Uni Research
 • Tord Skogedal Lindén
 • Norges forskningsråd (Forprosjekt), 300 000 kr, 2016 - 2016

«Klinikk på tvers»

 • Helse Bergen
 • Irene Elgen
 • Norges forskningsråd (Forprosjekt), 300 000 kr, 2016 - 2016

«Ungdom, kropp og kroppsøving»

 • Bergen kommune
 • Janiche Helen Pedersen
 • Norges forskningsråd, 3 mill.kr, 2016 - 2019

«DEM.LIGHT: Effekten av lysterapi-rom på sykehjemspasienter med demens»

 • Bergen kommune
 • Gunnhild Johnsen Hjetland
 • Norges forskningsråd, 3 mill.kr, 2016 - 2019

 

2015

«IMPAKT: Implementation and Action for Knowledge Translation in practice and education.»

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Birgitte Graverholt
 • Norges forskningsråd, 10 mill.kr, 2016 - 2021

«Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester»

 • SINTEF
 • Mette Røhne
 • Regionalt forskingsfond, 3 mill.kr, 2016 - 2018

«SAMPROFF: Tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom studentgrupper i kommunens helse- og sosialtjeneste.»

 • Bergen kommune
 • Benedicte Løseth
 • Norges forskningsråd (Forprosjekt), 200 000 kr, 2015 - 2015

«Sykehjemsbeboere i et forløpsperspektiv: Vestnorsk helsetjenesteforskning som grunnlag for innovasjon og omstilling i offentlig sektor.»

 • Bergen kommune
 • Bodil Ravneberg
 • Regionalt forskingsfond, 200 000 kr, 2015 - 2016