Indre Laksevåg
Indre Laksevåg
Bilde: Vegard Vatle

Områdesatsingen i indre Laksevåg er avsluttet

Områdesatsingen i indre Laksevåg ble avsluttet 31.12.2022. Her finner du oppsummering av informasjon og dokumentasjon fra områdesatsingsperioden.

Det har vært områdesatsing i indre Laksevåg i perioden 2012-2022. Områdesatsingen har vært finansiert i et samarbeid mellom Husbanken og Bergen kommune, og siden oppstarten og frem til 2022 er det gjennomført mange store og små prosjekter for å bidra til den positive utviklingen som innbyggerne ønsket.

Det har gjennom områdesatsingsperioden blitt utarbeidet politiske saker til bystyret. I november 2012 ble Bystyresak 319/12 vedtatt, og den presenterer innretningen av områdesatsingsarbeidet i Bergen kommune. Plan for områdesatsing 2020-2024 ble vedtatt i januar 2021, og en utredning av hvordan avslutningen skulle gjennomføres ble fremmet til bystyret i november 2021 Avslutning av områdesatsing i indre Laksevåg og Ytre Arna. Videre ble det utarbeidet en fyldig oppsummering av prosjekter og tiltak i en sluttrapport. Denne ble presentert for Utvalg for helse og omsorg høsten 2022. 

En viktig del av kunnskapsgrunnlaget for områdesatsing indre Laksevåg har vært innbyggerundersøkelser og Bergen kommunes folkehelseoversikter: