Filmen Brobyggerne

Historien om utviklingen på Løvstakksiden og historien om å bygge bro mellom mennesker.

Her kan du se filmen Brobyggerne fra 2017 som gir et innblikk i utvikingen på Løvstakksiden. 

Filmen kan også sees med engelsk tekst: