Filmen fra 2009 - Mot nye tider bilde
Bilde: Pandora film

Filmen fra 2009 - Mot nye tider

Det planlegges en omfattende fornying og rehabilitering rundt Damsgårdssundet og det er store forventninger.

Området er fortsatt i en planleggingsfase. Ny-Krohnborg skole skal rehabileres og store nybygg planlegges. Mye spenning og store forventninger blant beboere og involverte.

Dette er den første filmen om arbeidet i området.