Sjelevenner – Marikken og Shewit

I Solheimslien bor studenter og unge flyktninger i samme blokk.

At norske studenter og unge flyktninger ble bosatt i samme blokk, ble starten på et nytt vennskap for Marikken og Shewit. De tror selv at de ikke ville blitt kjent, dersom det ikke hadde vært lagt til rette for dette gjennom å skape møteplasser i blokken som ligger i Solheimslien 68.

Samarbeidet mellom Sammen - studentsamskipnaden på Vestlandet og Bergen kommune fortsetter i mange år fremover.

Se filmen om sjelevennene - Marikken og Shewit