Barn og unge i Loddefjord er opptatte av å ha et trygt og godt nærmiljø. bilde

Barnetråkk i Loddefjord - 2018

Vi vil ha flere trygge aktivitetsområder og møteplasser for barn og unge sier elevene.

Barn og unge i Loddefjord er opptatte av å ha et trygt og godt nærmiljø. bilde
 
 

Barnetråkkrapporten fra Loddefjordsområdet viser at Vadmyrahallen, Vadmyrabanen og Vestkanten i dag er blant de viktigste møteplassene for barn og unge. Men elevene ønsker seg flere aktivitetsområder eller lekeplasser som er tilrettelagt for eldre barn. Trampolinepark og parkour er blant forslagene de har.

De peker også på flere områder med dårlig eller ingen belysning, bratte og glatte snarveier og enkelte bilveier som oppleves som skumle og farlige.

- Denne rapporten blir et viktig utgangspunkt for områdesatsingens prioriteringer i Loddefjord, sier koordinator Cecilie Krohn. Bergen kommune har allerede begynt arbeidet med å kutte ned trær og fjerne kratt rundt Elvetun, som er et område elevene ønsker å forbedre.

 

Vedlegg