Områdesatsing i Bergen kommune bilde

Rapport: Områdesatsing i Bergen - 2016

Rapport fra slutten av 2016 med anbefalinger for videre innsats i områdene Solheim Nord, Slettebakken, Indre Laksevåg og Ytre Arna.

Rapporten tar for seg hvert enkelt område med mål og måloppnåelse, positive utviklingstrekk, utfordringer og anbefalte tiltak og prioriteringer.

 

Vedlegg