Rapporter fra arbeidet med "Ny energi rundt Damsgårdssundet" bilde
Bilde: Kari Ingvaldsen

Rapporter fra "Ny energi rundt Damsgårdssundet" - 2014-2016

Fra 2012 til og med 2016 er det laget statusrapporter og årlige handlingsplaner for arbeidet. Rapportene er samlet her:

Den siste rapporten er nettopp publisert. Denne gir en oppsummering og tilbakeblikk på arbeidet med tekst og bilder.

 

Vedlegg