Bilde fra barnetråkk
Her har barna selv tatt bilder av viktige plasser i området.

Barnetråkk - 2018

I en områdesatsing trenger vi alles stemmer og barns og unges mening er viktig når vi planlegger fremtiden.

Gjennom å bruke «Barnetråkk» ønsker vi å få et innblikk i hva barn og unge ønsker i sitt nærområde. I et barnetråkk er barna selv med på å fortelle om hvordan de opplever sitt område. Hvor de liker å være, hvor det er skummelt, hvor de ønsker mer lys eller en ny badeplass. Denne informasjonen brukes til å planlegge og prioritere framtidige tiltak. 

I Barnetråkkrapporten fra Olsvik ble Olsviksbanen, Olsviksparken og Kiplevannet trukket fram som områder elevene liker. Disse områdene ble beskrevet som møteplasser som la til rette for aktivitet og fellesskap. 

Både 6. og 9. trinn var opptatt av bedre lekeplasser og flere møteplasser. Trampoliner, sykkelstativ og zipline er eksempel på forslag som kom opp. De eldste elevene ønsker seg møteplasser som er mer tilpasset ungdommer, som for eksempel utegym eller en parkour-park. Sjørøverlekeplassen i Grøntunlien ble beskrevet som en god lekeplass med mange aktivitetsmuligheter av de yngre barna. 

Rapporten viser at mange barn og unge synes trafikken i Olsvik er skummel og utrygg. På flere steder refererer de til mangel på fortau og overgangsfelt, trange veier, dårlig lys og mye trafikk.  
 
– Denne rapporten er et viktig utgangspunkt for områdesatsingens prioriteringer i Olsvik, sier koordinator Cecilie Krohn. 

Bergen kommune har allerede begynt arbeidet med en oppgradering av Olsviksparken - en park som barna beskrev som fin, men kjedelig.

Her kan du lese hele barnetråkkrapporten: