Gå tilbake til:
Du er her:
loddegjord og olsvik

Om områdesatsingen i Olsvik

I 2019 ble forprosjektet for områdesatsing i  Olsvik fullført, og byrådet inngikk en samarbeidsavtale med staten om områdesatsing frem til 2026. Til grunn for arbeidet foreligger  innbyggerundersøkelsebarnetråkkregistrering, og intervjuer med sentrale aktører i områdene. Hovedmålet i programmet er å forbedre fysiske og sosiale forhold og bidra til å motvirke sosial ulikhet. De tre satsingsområdene i programmet er; 

  1. Nærmiljø: fysisk oppgradering, kulturelle og sosiale aktiviteter og dialog og medvirkning
  2. Oppvekst og utdanning: arbeid for å redusere frafall fra skole 
  3. Byutvikling og infrastruktur  

For mer informasjon om områdesatsingen kan  du lese handlingsplaner og rapporter til venstre under overskriften. Du kan også følge arbeidet på vår Facebook-side:  Loddefjord og Olsvik områdesatsing