Gå tilbake til:
Du er her:

Rapporter og fagartikler

Levekår i bydelene varierer

En ny rapport om levekår i Bergen kommune er behandlet av byrådet. Den viser forskjeller mellom bydeler på flere felt. Rapporten vil være viktig i kommunens arbeid for å utjevne levekårsforskjeller.

Resultat frå innbyggarundersøking i Ytre Arna

I vår/sommar vart det gjennomført ei stor innbyggarundersøking blant innbyggarane i Ytre Arna. Her er resultata og dei viktigaste funna.

Resultater fra innbyggerundersøkelse i Indre Laksevåg

Sommeren 2014 gjennomførte Ipsos MMI en innbyggerundersøkelse i Indre Laksevåg og mottok nærmere 800 besvarelser.

Områdesatsing i Bergen kommune

Rapport fra slutten av 2016 med anbefalinger for videre innsats i områdene Solheim Nord, Slettebakken, Indre Laksevåg og Ytre Arna.

Resultater fra innbyggerundersøkelse i Loddefjord

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse en innbyggerundersøkelse i Loddefjord og mottok i overkant av 800 besvarelser. Her kan du se resultatene.

Evaluering av Ny energi rundt Damsgårdssundet

Asplan Viak har på oppdrag fra Bergen kommune gjennomført en ekstern evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet, som har vært en stor satsing på byutvikling og levekårsinnsats.

Rapporter fra arbeidet med "Ny energi rundt Damsgårdssundet"

Fra 2012 til og med 2016 er det laget statusrapporter og årlige handlingsplaner for arbeidet. Rapportene er samlet her: