Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Rapporter og fagartikler

Seks år har gått. Hva mente innbyggerne i Indre Laksevåg i 2014, og hva mener innbyggerne i 2020 om sitt bo- og nærmiljø?

Respons analyse har, på vegne av Bergen kommune, gjennomført en spørreundersøkelse om nærmiljø, trivsel og tilhørighet blant innbyggere i Indre Laksevåg. Første gang i 2014 og nå i 2020.

Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Bergen

Det blir jevnlig gitt ut nye folkehelseoversikter i Bergen. Rapportene kartlegger befolkningens helse, og hvordan den er fordelt i byen.

Barnetråkk i Loddefjord - 2018

Vi vil ha flere trygge aktivitetsområder og møteplasser for barn og unge sier elevene.

Innbyggerundersøkelse i Loddefjord - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse en innbyggerundersøkelse i Loddefjord og mottok i overkant av 800 besvarelser. Her kan du se resultatene.

Innbyggerundersøkelse i Olsvik - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse på vegne av Bergen kommune en innbyggerundersøkelse i Olsvik og mottok i overkant 650 besvarelser. Her er resultatene.

Evaluering av Ny energi rundt Damsgårdssundet -2017

Asplan Viak har på oppdrag fra Bergen kommune gjennomført en ekstern evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet, som har vært en stor satsing på byutvikling og levekårsinnsats.

Rapporter fra "Ny energi rundt Damsgårdssundet" - 2014-2016

Fra 2012 til og med 2016 er det laget statusrapporter og årlige handlingsplaner for arbeidet. Rapportene er samlet her:

Rapport: Områdesatsing i Bergen - 2016

Rapport fra slutten av 2016 med anbefalinger for videre innsats i områdene Solheim Nord, Slettebakken, Indre Laksevåg og Ytre Arna.

Innbyggerundersøkelse i Indre Laksevåg - 2014

Sommeren 2014 gjennomførte Ipsos MMI en innbyggerundersøkelse i Indre Laksevåg og mottok nærmere 800 besvarelser.

Innbyggarundersøking i Ytre Arna - 2014

I vår/sommar vart det gjennomført ei stor innbyggarundersøking blant innbyggarane i Ytre Arna. Her er resultata og dei viktigaste funna.