Bilde av ordfører Linn Kristin Engø,  byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggreen Jacobsen og barnebarna til Annemis Helland-Hansen ved avdukingen av bautaen lørdag 26. august.
NY BAUTA: Ordfører Linn Kristin Engø (til venstre) og byråd Line Berggreen Jacobsen, sammen med barnebarna til Annemis Helland-Hansen, ved avdukingen av bautaen lørdag 26. august.
Bilde: Ingerd Lene Nyheim

Annemis Helland-Hansen hedret med bauta i Solheimsgaten

– Jeg har fått æren av å avdekke et viktig minnesmerke i dag. Et symbol for lokalt samhold, varme og nestekjærlighet.

Dette sa byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggreen Jacobsen da hun avduket bautaen av Annemis Helland-Hansen under årets Løvstakkdager.

Annemis Helland-Hansen (født Anna Marie Krag) vokste opp i Danmark mot slutten av 1800-tallet. Hun ble en viktig drivkraft og pionér i arbeidet med å bedre sosiale og økonomiske kår for familier i Bergen, særlig i området Gyldenpris og Løvstakken.

– Alle lokalsamfunn har bruk for ildsjeler. Enkeltpersoner som løfter samfunn, nabolag, nærmiljø og hele bydeler. Enkeltpersoner som står som en bauta og støtter mennesker og familier når livet står på som verst. Annemis Helland-Hansen var en slik, fortsatte byråd Jacobsen i sin tale.

Viktig del av bergenshistorien og for innbyggerne på Løvstakksiden

Annemis Helland-Hansen begynte sitt engasjement for byens befolkning i 1938. Hun var sentral i etableringen av barnehager i Bergen, blant annet Gyldenpris barnehage. Under andre verdenskrig var hun aktiv i arbeidet med å distribuere pakker med mat fra Danmark til fattige familier i Bergen. Hun ble i 1947 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt viktige arbeid. 

Jacobsen er glad for at Annemis Helland-Hansen endelig har fått sin fortjente hyllest i bybildet.

– Annemis Helland-Hansen var på mange måter enestående i sin innsats, men på samme tid en representant for mange kvinner som er forbigått i historiebøkene. Derfor er det hyggelig, og helt på sin plass, at hun hedres med et minnesmerke i dag.

En bauta for arbeidet med levekår i Bergen

Ordfører Linn Kristin Engø og byråd Line Berggreen Jacobsen sammen med bautaen av Annemis Helland-Hansen.
Bautaen av Annemis Helland-Hansen i Solheimsgaten er et viktig symbol på arbeidet med å utjevne levekår.
Bilde: Cecilie Krohn.

Bautaen, som er kommet på plass i regi av områdesatsingen i Bergen kommune, er et viktig symbol på det arbeidet som Annemis Helland-Hansen la ned for å bedre levekårene for familier på Løvstakksiden.

Byråden håper at bautaen inspirerer til viktig arbeid med å utjevne levekårsforskjeller.

– Forhåpentligvis vil det inspirere flere til å gjøre som Annemis. Arbeide for at du skal ha like muligheter for å lykkes i livet, uavhengig av hvor i byen du vokser opp. Arbeidet for å utjevne sosiale forskjeller i et bysamfunn med tillit og trygghet for alle.

Løvstakkdagene arrangert for 27. gang

Etter avdukingen av Annemis-bautaen var det tid for årets Løvstakkdager. Dette er en gratis to-dagers festival som arrangeres årlig av Løvstakken Frivilligsentral i samarbeid med organisasjoner i Solheim. Arrangementet mottar støtte fra Bergen kommune, blant annet områdesatsingen.

Årets program var preget av varierte aktiviteter for store og små både lørdag 26. august og søndag 27. august. Det var blant annet muligheter for å få med seg dans, mat, kunst, konserter, sykkelverksted, kulturhistorisk vandring på Løvstakksiden og mye mer.

Bilde av Løvstakken Jægerkorps.
Løvstakkens Jægerkorps åpnet Løvstakkdagene lørdag 26. august.
Bilde: Cecilie Krohn.
Bilde av folk som var samlet i området rundt Solheimsgaten til lørdagens «Stakkenfest» under Løvstakkdagene.
Masse folk var samlet i området rundt Solheimsgaten til lørdagens "Stakkenfest" under Løvstakkdagene.
Bilde: Cecilie Krohn.