Ny-Krohnborg skole.
Ny-Krohnborg skole.
Bilde: Kari Ingvaldsen, Bergen kommune.

Områdesatsing Solheim

Fra 1. januar 2023 er Solheim sør en del av områdesatsingen i Solheim nord. Disse to levekårssonene utgjør nå områdesatsing Solheim.

Det har siden 2012 vært områdesatsing i Solheim nord. Denne områdesatsingen videreføres og Solheim sør innlemmes i dette arbeidet. I løpet av 2023 skal det gjennomføres medvirkning og kartlegginger i Solheim sør som skal bestemme oppgaver og innretning på områdesatsing Solheim.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som bor i Solheim. Kontaktinformasjon finner du her.

Har du en idé eller et prosjekt som du ønsker å gå i gang med i Solheim? Da tar vi gjerne en nærmere prat om dette. Områdesatsingen kan gi tilskudd til prosjekter og aktiviteter som er i tråd med målsetningene for områdesatsingen. Les mer om områdesatsingens tilskuddsmidler her.

Om områdesatsing
Områdesatsing er et av flere viktige innsatsområder i arbeidet med å bidra til å utjevne levekårsforskjeller i Bergen. Bystyret i Bergen definerer områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område. De geografiske områdene blir prioritert etter kunnskapsgrunnlag fra blant annet Folkehelserapporter som blir gitt ut jevnlig. 

Du kan lese mer om Bergen kommune sin områdesatsing her.