Gå tilbake til:
Du er her:

Reguleringsplaner/ områdeplaner

Privat forslag til detaljregulering - planprosessen

Her finner du oversikt over planprosessen fra start til slutt. Mer informasjon og veiledning finnes under de ulike artiklene under Veileder private planforslag.

Reguleringsplaner

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 kan større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn ikke gjennomføres før det foreligger reguleringsplan. Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplaner for de områder i kommunen hvor dette er nødvendig.

(29.03.2012)