Gå tilbake til:
Du er her:

Reguleringsplaner/ områdeplaner

Reguleringsplaner

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 kan større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn ikke gjennomføres før det foreligger reguleringsplan. Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplaner for de områder i kommunen hvor dette er nødvendig.

(29.03.2012)