Gå tilbake til:
Du er her:

Reguleringsplaner/ områdeplaner

Privat forslag til detaljregulering - planprosessen

Her finner du oversikt over planprosessen fra start til slutt. Mer informasjon og veiledning finnes under de ulike artiklene under Veileder private planforslag.

Reguleringsplaner

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Reguleringsplaner for kommunale områder utarbeides av kommunen.