Informasjon om saksnummer i forbindelse med nytt sakssystem i Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten tok i bruk nytt saksbehandlingssystem i månedsskiftet april/mai 2022. De pågående plansakene har fått nytt saksnummer. I innsynsløsningen vil dokumenter journalført før 01.05.2022 fortsatt finnes ved søk på det gamle saksnummeret.

I pågående plansaker som er overført til nytt sakssystem, må planmateriale til behandling oppdateres med nytt saksnummer. Av hensyn til historikken, ber vi om at både gammelt og nytt saksnummer føres opp i plandokumentene. Eksempel: 202004999 / PLAN-2022/20625