Oppdateringer under Veileder private planforslag våren 2023

Følgende oppdateringer er gjort i på nettsiden Veileder private planforslag:

 • Oppdatert artikkel: Kunngjøring og medvirkning i oppstartsfasen
  • Standard høringsfrist på varsel om oppstart er endret fra 6 uker til 4 uker.
  • Kommunen skal gå gjennom varslingsmaterialet før oppstart.
 • Oppdatert artikkel: Arbeidsmøte. Herunder fjernet e-skjema for bestilling av arbeidsmøte. Møtebestilling gjøres på e-post til postmottak med saksbehandler på kopi.
 • I saker med krav om klimagassberegning skal klimaambisjoner fastsettes ved hjelp av Klimanorm Bergen, og resultatene fra excel-arket tas inn i planinitiativet. Dette fremgår av:
 • Revidert versjon av Mal reguleringsbestemmelser:
  • Endret filformat fra docm (makroaktivert dokument) til docx. Sikkerhetsinnstillinger i Outlook skapte problemer med å motta/sende vedlegg i docm-format. Bestemmelser må innsendes til kommunen i docx-format.
  • Gjort justeringer på tekst og formattering i hovedsak for å forenkle malen, herunder:
   • en del tekst står nå heller som hjelpetekst for at bruker av malen skal bli mer bevisst på hvilke overskrifter som velges å ha med.
   • Endret på foreslått nummerering slik at det blir totalt 4 nivåer (unngår 1.1.1.1.a - laveste nivå blir 1.1.1.a)
 • Rettinger i diverse kontaktinfo i Liste høringsinstanser