Reguleringsplaner for Bybanen bilde

Reguleringsplaner for Bybanen

Bybanenettet i Bergen skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Fire av byggetrinnene er ferdig, og byggetrinn 5 til Åsane skal til politisk sluttbehandling i bystyret.

Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Her finner du videre informasjon og dokumenter knyttet til Bybanen til Åsane og Fyllingsdalen

Se også Miljøløftets nettside for informasjon om Bybanen til Åsane.