Gå tilbake til:
Du er her:

Slik kan du påvirke

I forbindelse med utarbeidelse av en arealplan etter plan- og bygningsloven, er alle interesserte i henhold til lovverket gitt anledning til å påvirke i to av planfasene.

Den første muligheten gis i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Neste mulighet er gitt ved høring/offentlig ettersyn av planforslaget. I tillegg er det formell mulighet for å påvirke planvedtak gjennom klage.

Øvrige generelle muligheter for å påvirke kommunale saker under behandling er angitt på nettsiden "Slik kan du påvirke".