Gå tilbake til:
Du er her:
Prosjektet Gangveger til Bybanen bilde
Gangveier til Bybanen
Bilde: Christine Hvidsten

Prosjektet Gangveger til Bybanen

Plan- og bygningsetaten har kartlagt gangforbindelser til bybanestoppene i tre etapper: 1. Kronstad til Nesttun, 2. Nesttun til Rådal og 3. Råstølen til Flesland.

Målet har vært å identifisere mulige tiltak som kan forbedre tilkomsten til bybanestoppene for gående og syklende.

Tiltakene har varierende kompleksitet, effekt og tidshorisont. Det er redegjort for arbeidsmetoden i rapportene.

Rapportene er behandlet i byrådet som orienteringssaker, byrådssak 1549/11 og 1066/13.

Det to første rapportene ble ferdigstilt og behandlet i 2011, den siste rapporten ble behandlet i 2013. Rapportene er siden den gang blitt fulgt opp av private planer, og ellers ved enkeltprosjekter.

I 2015 søkte Bergen kommune om midler til prosjektet og fikk tildelt 2 millioner kroner i 2015 og 5 millioner kroner i 2016 i belønningsmidler fra staten gjennom Bergensprogrammet. Arbeidet med gjennomføring av tiltak er nå iverksatt. Les mer om gjennomføringen her:

Snarveier til Bybanen

 

Vedlegg