RSS

Gang- og sykkelveier

Utbedring av skolevei og tursti i Loddefjord

Bymiljøetaten er i gang med utbedringer av skoleveien Lyngfaret, og oppgradering av turstien «Hundestien» i Vestre Vadmyra.

Grunnboringer i Wiers-Jenssens vei

Bymiljøetaten har nå startet opp et planarbeid i Wiers-Jenssens vei, for å bedre forholdene for myke trafikanter. I forbindelse med dette har vi gjennomført grunnboringer på strekningen.

Trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022

Les hvor Bymiljøetaten jobber med trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022. Gater i bydelene Laksevåg, Ytre Arna, Fana, Ytrebygda, Årstad, Fyllingsdalen og Bergenhus får blant annet nye fortau.

Rustet opp gang- og sykkelveier i Fana

Bymiljøetaten har rustet opp flere gang- og sykkelveier til kollektive holdeplasser i området mellom Midtun og Ulsmåg i Fana.