Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Gang- og sykkelveier

Røde sykkelfelt

Bymiljøetaten arbeider i disse dager med merking av eksisterende sykkelfelt med rødt dekke.

Snarveier til bybanen

Til sammen har Bymiljøetaten og Bybanen utført tiltak på 29 snarveier for å øke tilgjengeligheten til Bybanen i bolig- og arbeidsplassområder.

Oppgradering av snarveger i Indre Arna

Bymiljøetaten jobber nå med oppgradering av fem snarveger i Indre Arna, for å øke kvaliteten for gående og syklende.

Trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022

Les hvor Bymiljøetaten jobber med trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022. Gater i bydelene Laksevåg, Ytre Arna, Fana, Ytrebygda, Årstad, Fyllingsdalen og Bergenhus får blant annet nye fortau.

Ruster opp gang- og sykkelveier i Fana

Bymiljøetaten ruster opp flere gang- og sykkelveier til kollektive holdeplasser i området mellom Midtun og Ulsmåg i Fana.