RSS

Gang- og sykkelveier

Ruster opp gang- og snarveier på Laksevåg

Bymiljøetaten har rustet opp flere gang- og snarveier på Laksevåg. Totalt skal syv gangveier oppgraderes, fem av dem er ferdig.

Olaf Ryes vei blir bedre for gående og syklende

Olaf Ryes vei som går fra Møhlenpris og opp til Nygårdshøyden skal bli bedre for gående og syklister. Bygging skal etter planen starte opp i første del av 2024.

Oppgraderer gangveier i Loddefjord

Bymiljøetaten oppgraderer en rekke gangveier i Loddefjord i løpet av 2022-2024. Totalt er det åtte veier som skal bli bedre, hvor seks av dem allerede er ferdige.

Rustet opp gang- og sykkelveier i Fana

Bymiljøetaten har rustet opp flere gang- og sykkelveier til kollektive holdeplasser i området mellom Midtun og Ulsmåg i Fana.