RSS

Gang- og sykkelveier

Nå blir det sykkelvei, fortau og flere bytrær i Dokkeveien

Dokkeveien på Nygårdshøyden blir både grønnere og bedre for gående og syklister. Bygging starter i slutten av november.

Olaf Ryes vei blir bedre for gående og syklende

Olaf Ryes vei som går fra Møhlenpris og opp til Nygårdshøyden skal bli bedre for gående og syklister. Bygging skal etter planen starte opp i første del av 2024.

Utbedring av skolevei og tursti i Loddefjord

Bymiljøetaten er i gang med utbedringer av skoleveien Lyngfaret, og oppgradering av turstien «Hundestien» i Vestre Vadmyra.

Grunnboringer i Wiers-Jenssens vei

Bymiljøetaten har nå startet opp et planarbeid i Wiers-Jenssens vei, for å bedre forholdene for myke trafikanter. I forbindelse med dette har vi gjennomført grunnboringer på strekningen.

Oppgraderer gangveier i Loddefjord

Bymiljøetaten oppgraderer en rekke gangveier i Loddefjord i løpet av 2022-2024. Totalt er det åtte veier som skal bli bedre, hvor seks av dem allerede er ferdige.

Trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022

Les hvor Bymiljøetaten jobber med trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022. Gater i bydelene Laksevåg, Ytre Arna, Fana, Ytrebygda, Årstad, Fyllingsdalen og Bergenhus får blant annet nye fortau.

Rustet opp gang- og sykkelveier i Fana

Bymiljøetaten har rustet opp flere gang- og sykkelveier til kollektive holdeplasser i området mellom Midtun og Ulsmåg i Fana.