Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Gang- og sykkelveier

Forbedring av sykkelveien i Rasmus Meyers Allé

I krysset mellom Lars Hilles gate og Rasmus Meyers Allé foregår det nå et mindre forbedringstiltak.

Grunnboringer i Wiers-Jenssens vei

Bymiljøetaten har nå startet opp et planarbeid i Wiers-Jenssens vei, for å bedre forholdene for myke trafikanter. I forbindelse med dette skal vi gjennomføre grunnboringer på strekningen.

Sykkeltiltak på Damsgård og Gyldenpris

Bergen kommune skal gjennomføre grunnboringer i Gabriel Tischendorfs vei, Frydenbølien og Gyldenprisveien i perioden 23.01.23 til 26.02.23.

Oppgraderer gangveier i Loddefjord

Bymiljøetaten oppgraderer en rekke gangveier i Loddefjord i løpet av 2022 og 2023. Totalt er det åtte veier som skal bli bedre, hvor seks av dem blir ferdige i år.

Grunnboringer i Krohnåsvegen/Bjørnevegen

I forbindelse med nylig oppstartet planarbeid for Krohnåsvegen/Bjørnevegen, skal Bergen kommune gjennomføre grunnboringer på strekningen i perioden 10.10.22 – 28.10.22.

Røde sykkelfelt

Bymiljøetaten arbeider i disse dager med merking av eksisterende sykkelfelt med rødt dekke.

Snarveier til bybanen

Til sammen har Bymiljøetaten og Bybanen utført tiltak på 29 snarveier for å øke tilgjengeligheten til Bybanen i bolig- og arbeidsplassområder.

Oppgradering av snarveger i Indre Arna

Bymiljøetaten jobber nå med oppgradering av fem snarveger i Indre Arna, for å øke kvaliteten for gående og syklende.

Trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022

Les hvor Bymiljøetaten jobber med trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022. Gater i bydelene Laksevåg, Ytre Arna, Fana, Ytrebygda, Årstad, Fyllingsdalen og Bergenhus får blant annet nye fortau.

Ruster opp gang- og sykkelveier i Fana

Bymiljøetaten ruster opp flere gang- og sykkelveier til kollektive holdeplasser i området mellom Midtun og Ulsmåg i Fana.