Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeidsmøte

Her finner du veiledning om bestilling og forberedelser til arbeidsmøte.

I løpet av planprosessen kan det holdes et eller flere arbeidsmøter mellom kommunen og forslagsstiller/plankonsulent. Hensikten med arbeidsmøter er å avklare viktige problemstillinger for å sikre videre fremdrift i planforslaget.

Materiale og agenda for møtet avtales med saksbehandler. Materiale skal sendes inn senest to uker før møtet avholdes.

Første arbeidsmøte etter kunngjort oppstart av planarbeid

På første arbeidsmøte etter kunngjort oppstart av planarbeid diskuteres som regel merknader og uttalelser mottatt ved kunngjøring av planoppstart. Til dette møtet ber vi om at følgende oversendes i forkant:

  • Mottatte uttalelser og merknader til planoppstart
  • Merknadsskjema planoppstart - med forslagsstillers kommentarer til mottatte innspill

 

Relaterte dokumenter og skjema: