Gå tilbake til:
Du er her:

Kunngjøring av oppstart

Her finner du veiledning om kunngjøring og varsling i oppstartsfasen av et reguleringsarbeid, i tillegg til liste over offentlige og private høringsinstanser.

Etter oppstartsmøte skal berørte parter, myndigheter og andre interesserte varsles om oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Vi anbefaler at det legges til rette for medvirkning utover lovens minstekrav.

 

I oppstartsvarselet bør det refereres til tildelt saksnummer.

 

Last ned: