Gå tilbake til:
Du er her:

Veiledningsmøte

Det anbefales å bestille et veiledningsmøte for å avklare eventuelle utfordringer på et tidlig stadium av planprosessen.

Benytt skjemaet på denne siden for å bestille møte. Vi ber om at dere beskriver ønsket regulering og aktuelle problemstillinger/avklaringspunkter. Hva som kreves av grunnlagsmateriale før møtet avhenger av hva som ønskes veiledning om og vil variere fra sak til sak.

I veiledningsmøtet tas det ikke beslutning om oppstart av planarbeid, og det er heller ikke krav til at fagkyndige stiller i møtet.

Veiledningsmøter er gebyrbelagt, se kommunens gebyrregulativ.

 

Bestill veiledningsmøte: