Bildecollage med tre bilder: Øverst to barn ute på trehjulssykkel, nede til venstre mann med gitar og jente, og nede til høyre tre jenter i ungdomsårene som sitter på UFO-disse
Byrådet har foreslått at to ungdomsskoler prøver ut et undervisningsopplegg for et mer helsefremmende miljø på sosiale medier. Byrådet ønsker også å identifisere omfanget av rasisme i bergensskolen.
Bilde: Astri Kamsvåg, Nina Blågestad

Statusmelding for plan mot mobbing - Skyfritt

Bergen kommunes temaplan mot mobbing, Skyfritt, har fått virke i vel tre år. Byrådet legger nå fram en statusmelding på tiltakene i planen.

Temaplanen Skyfritt – Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen er kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Planen ble vedtatt i april 2019. Nå er den første statusmeldingen klar. 

Smilende kvinne med mørkt hår
Linn Katrin Pilskog er byråd for barnehage, skole og idrett.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Statusmeldingen for Skyfritt viser at arbeidet med de fleste tiltakene er godt i gang. På tross av dette viser tall fra elevundersøkelsen at mobbetallene øker, ikke bare i Bergen, men i hele landet. 

I tillegg til å videreføre tiltakene i Skyfritt, styrkes arbeidet mot mobbing ytterligere ved at:

  • Skolene er anbefalt å ta i bruk verktøyet Spekter for å følge med og undersøke enkeltsaker i skolemiljøet når det er meldt bekymring i elevmiljøet.
  • Skoler som over to år har hatt en negativ utvikling, skal pålegges å ta i bruk programmet Olweus eller PALS.
  • To ungdomsskoler skal prøve ut et undervisningsopplegg for et mer helsefremmende miljø på sosiale medier.  
  • På bestilling fra bystyret har byrådet satt i gang et forskningsprosjekt for å identifisere omfanget av rasisme i bergensskolen.

Praksisfortellinger

I statusmeldingen blir det rapportert på alle tiltakene i planen. I tillegg inneholder statusmeldingen praksisfortellinger som viser eksempler på hvordan barnehagene, skolene og Team Skyfritt arbeider for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. 

Forebygge, avdekke og håndtere mobbing

Målet med planen er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne. Gjennom Skyfritt har Bergen kommune satt i gang mange gode tiltak mot mobbing og styrket innsatsen på en rekke områder innenfor oppvekstfeltet for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. 

Åtte strategier og 31 tiltak

Planen har åtte strategier. Under hver av strategiene hører det konkrete tiltak. Statusmeldingen er bygd opp på samme måte som temaplanen og rapporterer på hva som er gjort og hvor langt arbeidet med hvert av de 31 tiltakene i planen er kommet.

Byrådet foreslår at Skyfritt rulleres om tre år.

Les statusmeldingen og dokumentene

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai